Self-splaining (a Triumph of Empathy) (part of Manifesta 14)

Opening:

  • StartDate: Jul 22
  • EndDate: Oct 30, 2022
  • Opening: Friday, Jul 22, 3-5 pm
  • Curated by: Institute of Contemporary Art – Sofia
  • Artists: Iskra Blagoeva, Luchezar Boyadjiev, Mitch Brezounek, Mariela Gemisheva, Sophia Grancharova, Pravdoliub Ivanov, Nikola Mihov, Ivan Moudov, Maria Nalbantova, Elena Nazarova, Stefan Nikolaev, Aksiniya Peicheva, Martin Penev, Kiril Prashkov, Antoni Rayzhekov, Aaron Roth, Valentina Sciarra,  Radostin Sedevchev, Kalin Serapionov, Dimitar Solakov, Nedko Solakov, Miryana Todorova, Krassimir Terziev, Dessislava Terzieva, Alexander Valchev
Read 580 times